Personvernerklæring

Innledning

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerkl√¶ringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn n√•r du bestiller og benytter deg av tjenester fra Brudevold Elektro AS, samt hva vi gj√łr for √• beskytte personopplysningene.

Du b√łr gj√łre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerkl√¶ringen. Ved √• bestille og ta i bruk v√•re tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerkl√¶ringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1. Behandlingsansvarlig

Brudevold Elektro AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Brudevold Elektro AS.

2. Vår bruk av personopplysninger

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger:

Brudevold Elektro AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

2.2 Hva personopplysningene brukes til:

Vi bruker personopplysningene for √• gi deg de tjenestene du har bestilt og for √• kunne administrere kundeforholdet, gjennomf√łre leveransen og faktureringen.

3. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for √• sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret s√• lenge Brudevold Elektro AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som f√łlger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. N√•r Brudevold Elektro AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

4. Utlevering av personopplysninger - Taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedr√łrer deg eller noen i samme husstand til utenforst√•ende, unntatt n√•r utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for √• tilgjengeliggj√łre ovennevnte personopplysninger for de bedrifter som etter avtale med Brudevold Elektro AS forest√•r den tekniske eller administrative driften av v√•re tjenester. N√•r vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Brudevold Elektro AS krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Brudevold Elektro AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

6. Revisjon av denne personvernserklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
  2. Revisjon anses n√łdvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Brudevold Elektro AS vil gj√łre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler p√• generelt grunnlag at du leser denne personvernerkl√¶ringen med jevnlige mellomrom ved bes√łk p√• v√•re hjemmesider.

7. Henvendelser

Du kan ta kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om Brudevold Elektro AS sin behandling av personopplysninger.